Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Οι άδειες μητρότητας στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006 
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

Οι άδειες μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα
Όλες οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της εξάμηνης άδειας

 
Άδεια κύησης και λοχείας, μειωμένο ωράριο μετά τον τοκετό αλλά και έξι μήνες πρόσθετη άδεια μετ’ αποδοχών για την ανατροφή του παιδιού δικαιούνται οι εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα.

 Ποιες άδειες δικαιούνται οι μητέρες;
1.   Άδεια κύησης και λοχείας

Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται άδεια μητρότητος συνολικής διάρκειας 17 εβδομάδων. Οι 8 εβδομάδες χορηγούνται υποχρεωτικά πριν την πιθανή ημερομηνία του τοκετού (άδεια κύησης) και οι 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας).
Προϋποθέσεις: Ανεξαρτήτως χρόνου εργασίας για εργαζόμενες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

2. Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού
Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται:
α. Μειωμένο κατά 1 ώρα την ημέρα ωράριο εργασίας (χωρίς μείωση αποδοχών) και για 30 μήνες από τη λήξη της άδειας λοχείας ή τη λήξη της ειδικής εξάμηνης άδειας.
Την άδεια φροντίδας παιδιού που αναφέρεται παραπάνω (μειωμένο ωράριο ή ισόχρονη άδεια) μπορεί εναλλακτικά να πάρει ο εργαζόμενος πατέρας του παιδιού εφόσον δεν κάνει χρήση η μητέρα.

3. Γονική άδεια Γονική άδεια άνευ αποδοχών και μέχρι 3,5 μήνες για κάθε παιδί δικαιούται η μητέρα ή ο πατέρας εναλλακτικά.
α. Συμπλήρωση ενός έτους εργασίας στον ίδιο εργοδότη.
β. Απασχόληση άλλου γονιού έξω από το σπίτι
γ. Ηλικία παιδιού μέχρι 3,5 ετών Η γονική άδεια των 3,5 μηνών δίνεται χωρίς αποδοχές και ισχύει για κάθε παιδί ξεχωριστά με την προϋπόθεση ότι έχει μεσολαβήσει από το τέλος της προηγούμενης άδειας 1 έτος εργασίας στον ίδιο εργοδότη.

4. Ειδική εξάμηνη άδεια μητρότητας
Την εξάμηνη άδεια μητρότητας δικαιούται η μητέρα που είναι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου.
1. Να έχει ενεργή εργασιακή σχέση (να μην έχει αποχωρήσει από την εργασία).
2. Να έχει λάβει το επίδομα μητρότητας του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.
3. Να έχει το καθεστώς αδειών που προβλέπεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (εξαιρούνται εργαζόμενες στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. κ.λ.π.).
[Άρθρο 142 του Ν. 3655/2008(ΦΕΚ 58 Α/ 342008)]
Πότε χορηγείται η άδεια; Η εξάμηνη άδεια χορηγείται:
1. Μετά την λήξη της άδειας λοχείας ή
2. Μετά τη λήξη της κανονικής άδειας που ακολουθεί την άδεια λοχείας ή
3. Μετά τη λήξη της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας.
Πώς πληρώνεται η ειδική άδεια; Η άδεια πληρώνεται από τον ΟΑΕΔ κάθε μήνα με ποσό ίσο με τον κατώτερο μισθό που προβλέπει η ΕΓΣΣΕ.

Οι άδειες μητρότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων

Άδειες μητρότητας Στις υπαλλήλους οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου, η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο (2) μήνες.
Χορήγηση της τρίμηνης άδειας με αποδοχές για    ανατροφή τρίτου τέκνου και άνω.
Σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ51/590/οικ.14346/29-05-2008 ΥΠ.ΕΣ. χορηγείται Διάστημα τριών μηνών  με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και άνω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου